Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Rekreasjon Og Sosiale Foreninger
Formål
Vollen historielag har til formål å verne om kulturminnene i Vollenområdet, og fremme forståelse for betydningen av lokalhistorie.
Organisasjonsnummer
999547192
Forretningsadresse
Vollenveien 1 1390 VOLLEN
E-post
Hjemmeside
http://www.vollenvel.no
Mobiltelefon
941 43 838
Telefon
67 12 42 56