Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Sosiale Tjenester
Formål
Lokalavdeling. Driver med beredskap og integrering av barn, ungdommer, gamle og ensomme. Besøkstjeneste, flykningeguider og hjelpekorps.
Organisasjonsnummer
886276222
Postadresse
Postboks 227 1372 ASKER
Forretningsadresse
Strøket 8 1383 ASKER
E-post
Hjemmeside
http://www.rodekors.no/asker
Mobiltelefon
970 16 098