Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Sosiale Tjenester
Formål
Å engasjere og integrere alle innvandrerkvinner og deres familier i det norske samfunnet.
Organisasjonsnummer
926347446
Postadresse
c/o Al Khansaa Al Khalil Nedre Måsan 32 1385 ASKER