Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Arbeider i samsvar med lovverk for Normisjon. Den overtok Blakstad bedehus ved stiftelsen 25.3.1934. Det ble ble bygget og drevet av en egen forening i tiden 10.1.1890-25.3.1934.
Organisasjonsnummer
895448222
Forretningsadresse
Slemmestadveien 316 1392 VETTRE
Kontaktperson
Arnfinn Jørgen Holten
E-post
Mobiltelefon
473 16 935
Telefon
66 79 75 06