Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Frivillig meninghetsarbeid.
Organisasjonsnummer
917888787
Postadresse
c/o Arild Engen Spireaveien 3 3482 TOFTE
Forretningsadresse
Åsheimveien 42 3490 KLOKKARSTUA
E-post
Mobiltelefon
905 73 156