Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Å samle kristne med thailandsk opprinnelse for samling og/eller digital kommunikasjon i et fellesskap. Skal bringe et kristent budskap til alle, men hovedsaklig hjelpe de med thailandsk opprinnelse. Skal arrangere leir, turer, samlinger.
Organisasjonsnummer
925569569
Forretningsadresse
c/o Phatthanit Jansson Ove Jensens vei 10 1388 BORGEN