Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Støtte til kristne menigheter i Øst-Afrika og andre områder hvor foreningen har etablerte kontakter. Støtten vil være i form av undervisning/opplæring, tiltak knyttet til misjonsarbeid og/eller økonomisk støtte for å utvikle menighetene eller avhjelpe nød. Innsamling av midler til aktiviteter innenfor foreningens formål. Foreningens aktiviteter skal være rettet mot: Organisering og gjennomføring av misjonsarbeid. Etablering av nye menigheter, Opplæring av kirkeledere og pastorer. Bygging av lokaler for kirker, barnehager, aktiviteter som kan bidra til økt økonomisk uavhengighet. Skolepenger for barn og ungdom. Innkjøp av mat og økonomisk støtte til andre kritiske behov i nødsituasjoner, etc. Innsamlede midler skal så langt det er mulig gå uavkortet til formålene som angitt og utgifter direkte knyttet til disse. Administrasjon og annen overhead skal holdes på lavest mulig nivå.
Organisasjonsnummer
928040194
Forretningsadresse
c/o Helge Rohn Andrénbakken 19C 1392 VETTRE
Kontaktperson
Helge Rohn