Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Pinsemenighet.
Organisasjonsnummer
875593102
Forretningsadresse
Hurumveien 40 3474 ÅROS
E-post
Hjemmeside
http://www.salemaros.no
Mobiltelefon
951 30 813
Telefon
31 28 81 43
Faks
31 28 86 96