Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Tros- Og Livssynsorganisasjoner
Formål
Ettervern for tidligere rusavhengige.
Organisasjonsnummer
824500142
Forretningsadresse
c/o Heidi Korneliussen Hotellveien 2 3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
920 69 819