Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Lokal forening hvis formål er å fremme medlemmenes felles interesser i forhold til bomiljø, trivsel og forskjønnelse, fremme tiltak til beste for barn og eldre samt arbeide med offentlige og private institusjoner i saken av felles interesse.
Organisasjonsnummer
993627550
Postadresse
c/o Ivar Gilså Kapt. Gløersens vei 15A 1396 BILLINGSTAD
Kontaktperson
Ivar Gilså
E-post
Hjemmeside
http://www.billingstad.no
Mobiltelefon
974 67 089