Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Foreningen har til formål å ivareta medlemmers felles interesser forbundet med fritidseiendommer i Breivikåsen i Nore og Uvdal kommune. Nedslagsfeltet for foreningen er området Breidvik-gårdene og Lian-gårdene. - Breivikåsen hytteeierforening har til formål å ivareta hytteeiernes felles interesser og tilrettelegge og bedre forholdene for disse i området.
Organisasjonsnummer
920604226
Forretningsadresse
c/o Lars Otto Sverdrup Johansen Bakkekroken 23 3442 HYGGEN