Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Foreningen har til formål å ivareta medlemmenes fellesinteresser ved opparbeidelse og administrasjon av vellets fellesarealer i henhold til avtale av 29.10.93 med Grunneierforeningen på Mellem-Nes, føre tilsyn med og vedlikeholde vellets eiendeler etc. Likeledes skal foreningen arbeide for et godt beboermiljø og sikre trafikkforhold.
Organisasjonsnummer
916216327
Forretningsadresse
c/o Rasmus Graver Solveien 48 1394 NESBRU
E-post
Mobiltelefon
976 84 323