Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Innsamling av midler til Nærsnes kirke til vedlikehold og nyanskaffelser. Arrangere kulturkvelder og møter i kirken. Arrangere dugnad i og ved Nærsnes kirke.
Organisasjonsnummer
912517497
Forretningsadresse
c/o Johan Støylen Hagastubben 20 3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Johan Støylen
E-post
Mobiltelefon
911 22 063