Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Foreningen har til formål å ivareta medlemmenes fellesinteresser ved å administrere vellets fellesarealer, føre tilsyn med og vedlikeholde dets eiendeler etc. Likeledes tilligger det foreningen å arbeide for et godt beboermiljø og for stedets forskjønnelse, derunder dra omsorg for at bebyggelsen ikke nedsetter stedets karakter. Samarbeide med omliggende velforeninger skal skje i alle saker av felles interesse.
Organisasjonsnummer
897038102
Postadresse
c/o Tanja de Maesschalk Nesvangen 22 1394 NESBRU
Kontaktperson
Tanja De Maesschalk
Hjemmeside
http://www.ovrenesvel.no
Mobiltelefon
905 18 372