Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kontaktinfo

Kategori
Yrkessammenslutninger
Formål
Norsk podkastforening er en bransjeorganisasjon som samler forskjellige aktører som driver med podkast i Norge. Norsk podkastforening skal: Arrangere fagseminarer og møtepunkter for podkastbransjen. Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for norske podkastprodusenter. Bidra til utvikling av podkast, kunnskapsdeling og inspirasjon i samarbeid med produsenter, mediehus og annonsører. Bidra til å skape felles standarder for bransjen.
Organisasjonsnummer
926131893
Forretningsadresse
c/o Lina Tandberg Martens Nordengveien 50 1396 BILLINGSTAD