Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

NYBY - Taushetsløfte for de frivillige

Jeg er kjent med at jeg som frivillig via den digitale applikasjonen Nyby i gruppen «Innbyggere i Asker» har gitt et taushetsløfte og gjennom å registrere har jeg godkjent dette.

I begrepet taushet ligger både en passiv plikt til å tie og en aktiv plikt til å hindre at andre får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. Dette gjelder de personlige og private forhold jeg får kjennskap til som frivillig.

Dersom jeg bryter dette taushetsløftet har jeg ikke anledning til å fortsette som frivillig.

Taushetsløftet gjelder både den tiden jeg er tilknyttet den digitale applikasjonen og etter at jeg har avsluttet mitt engasjement.