Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Allmennyttige kulturtiltak i tidligere Asker

Kort fortalt

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Asker som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Denne tilskuddsordningen er fremdeles ikke samordnet / harmonisert. Det betyr at frivillige organisasjoner som tilhørte tidligere Asker fremdeles skal søke etter de retningslinjene som gjaldt for den tidligere kommunen.

Søknadsfrist for å søke er 1. november 2020.

Retningslinjene finner du på denne siden.

Her finner du søknadsskjema:

Søk tilskudd til almennyttige kulturtiltak.