Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Frivillighetsfondet i tidligere Røyken

Kort fortalt

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Røyken som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Følgende retningslinje fra tidligere Røyken kommune gjelder:

Hva kan motta støtte:
Frivillig, uegennyttig innsats, utøvd av engasjerte innbyggere / lag og foreninger som deltar og tar ansvar, gir tryggere og mer robuste lokalsamfunn.

Tilskuddspotten er ment å styrke det frivillige arbeidet i Røyken kommune.

Som grunnlag for tildeling gjelder:

  • Søkere må være hjemmehørende i Røyken kommune
  • Tilskuddet må brukes i Røyken kommune
  • Ansvarlig søker må være over 18 år
  • Vedlagt søknaden må det forevises et budsjett og kontonummer
  • Det kan ikke søkes om større beløp en kr. 20.000
  • Ved tildeling utbetales 70% straks, resterende 30% utbetales når tiltaket er gjennomført og dokumentert
  • Primært støttes ikke tiltak som får midler gjennom kommunens øvrige tilskuddsordninger.
  • Arrangement/tiltak som er åpen for alle eller fysiske tilrettelegginger som gleder mange vil bli prioritert
  • Kommersielle tiltak kan ikke søke om midler fra Frivillighetsfondet

Søknad sendes til   Vennligst merk søknaden med «frivillighetsfond.»