Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tilskudd til grønn forskjønning i nærmiljøet

Asker kommune ønsker - i samarbeid med velforeninger i Asker - å bidra til å forskjønne nærmiljøet med blomster og planter.

Kort fortalt

Grønn forskjønning i nærmiljøene i Asker gjør det triveligere for alle.

Velforeninger som geografisk tilhører Asker kommune kan søke på  tilskuddsordningen. Velet må være registrert i enhetsregisteret/ frivillighetsregisteret.

Søknadsfristen er 10. Mai.

Om det er midler igjen etter første fordeling, vil resten av midlene fordeles, da med søknadsfrist 10. Juni. 

Formål

Ved hjelp av litt økonomisk stimulering fra kommunen, er formålet å bidra til frivilligbasert forskjønning i nærmiljøene gjennom velforeningene. Forskjønnelsen skal skje i nærmiljøet, der allmenheten har tilgang.

Hvem kan søke

Alle velforeninger i Asker som er registrert i Enhetsregisteret / Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, kan søke. 

Velforeningene som mottar tilskudd må selv ta totalansvar for planlegging, innkjøp, stell og vedlikehold. Hvordan dette er tenkt gjennomført må beskrives i søknaden.

Hvordan søke

Søknader sendes på e-post til Røyken frivilligsentral:

Om søknaden

Frivilligsentralen vurderer søknadene og bevilger pengebeløpet på vegne av Asker kommune. Midlene det søkes om skal brukes til blomster, planter, jord, gjødsel o.l., ikke til lønn eller kjøp av tjenester. 

Søkerne får svar på e-post.

De som får innvilget søknaden må legge ut for innkjøpene, og deretter sende rapport med bilder og regnskap + kvitteringer på e-post, før avtalt beløp refunderes. 

Søknaden må inneholde:

  • Velforeningens navn, adresse, organisasjonsnummer og kontonummer for utbetaling
  • Søknadsbeløp, maksimalt 3 000, kroner og hva pengene skal brukes til (kort oppramsing er OK)
  • Hvor forskjønningen skal finne sted og hvilken ferdsel det er der (hvem det vil glede)
  • Kort og enkelt beskrivelse av hvordan dere skal utføre nødvendig stell og vedlikehold (for eksempel luking og vanning og lignende)

Søknadsfrist: 10. mai.

Spørsmål 

Spørsmål kan du sende til Røyken frivilligsentral:  , eller ringe oss på telefon 995 17 412.