Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Reglement for kommunal medvirkning ved større stevner, arrangement og gavepremier i tidligere Hurum

Kort fortalt

Dette er retningslinjer vedtatt av tidligere Hurum kommune, og gjelder inntil det er vedtatt felles retningslinjer for den nye kommunen. Det er foreninger som geografisk tilhører området tidligere Hurum som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Hurum kommune kan gi gaver, oppmerksomheter og premier ved spesielle anledninger. Ordningene administreres og budsjetteres av kulturadministrasjonen.    

Reglementet omfatter følgende anledninger:

  • Jubileer i ideelle/frivillige foreninger.
  • Oppmerksomheter til utøvere ved spesielle prestasjoner innenfor aktivitetsområdet kunst/kultur/fritid.
  • Større mønstringer, stevner, konkurranser og eventuelt premier til disse.

Oppmerksomheter/gaver til utøvere innenfor kulturområdet

Hurum kommune kan gi gave/oppmerksomhet til utøvere innenfor kulturområdet som har vist spesielle prestasjoner på høyt nivå. Det kan være idrettsprestasjoner (utover klubb- og kretsmesterskap), kunstneriske prestasjoner m.v.

  • Utøvere skal bo i Hurum eller ha sterk tilknytning til kommunen.
  • Gaven/oppmerksomheten kan være gavesjekk, gjenstand, bildende kunst eller lignende. Verdien av gaven vurderes på grunnlag av nivå/prestasjon, men skal være maks kr 2 500,-. Med gaven følger blomster. Ved tildeling til lag/foreninger gis gaven til laget, med blomst og eventuelt miniatyrer til deltakere. Gjentatte prestasjoner på samme nivå markeres med blomster.
  • Gaver overrekkes ved en egen sammenkomst eller i tilknytning til annet egnet arrangement. Enkel servering. Ordfører og/eller leder for driftsutvalget er vertskap.

Kommunal medvirkning ved større stevner/arrangement, gavepremier m.m.

Hurum kommune kan gi tilskudd til større arrangement, stevner som norgesmesterskap eller lignende som arrangeres i Hurum eller i samarbeid med andre etter avtale.

  • Kommunens medvirkning kan være helt eller delvis å bekoste en bespisning eller lignende etter avtale med arrangør. Det kan gis gavepremier som er påført Hurums kommunevåpen til samme arrangement.
  • Økonomisk ramme og form på kommunens medvirkning vurderes i hvert enkelt tilfelle av driftsutvalget.
  • Kommunens medvirkning skal framgå av program, speakertjeneste, annonsering m.v.

For kommunal medvirkning ved større stevner/arrangement er søknadsfristen: 1. mars.

Søknad sendes

Spørsmål

Ved spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen for allmenn- og kulturorganisasjoner, i tidligere Hurum kommune, ta kontakt med rådgiver Hilde Nygaard Ihle på telefon 909 44 925, eller å e-post:.