Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Integreringstilskudd i tidligere Asker

Kort fortalt

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Asker som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Formål

Integreringstilskuddet skal bidra til å gi alle innbyggerne i Asker mulighet til å delta i ordinære organisasjoner og/eller aktiviteter.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner som setter i gang tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet/aktivitet, eller egne tiltak for personer med særskilte behov.

Om søknaden

Det er ingen søknadsfrist. Det kan søkes fortløpende hele året, men søknaden må sendes i god tid før arrangementsdato (14 dager for søknader under 50 000 kroner, tre måneder i forkant for søknader over 50 000 kroner).

Søke om tilskudd til integrering

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger

Spørsmål

Har du spørsmål til tilskuddsordningen, og bor i tidligere Asker kommune, kan du kontakte kulturrådgiver Ingunn Liabø Fauske på e-post eller på telefon 996 24 115.