Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kommunal medvirkning til arrangementer i tidligere Hurum

Kort fortalt

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Tilskudd kan gis til større arrangementer eller stevner som norgesmesterskap eller lignende som finner sted i tidligere Hurum kommune -  eller i samarbeid med andre etter avtale.

Kommunens medvirkning kan være helt eller delvis å bekoste en bespisning eller lignende etter avtale med arrangør.

Økonomisk ramme og form på kommunens medvirkning vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Kommunens medvirkning skal framgå av program, speakertjeneste, annonsering m.v.

Reglement

Reglement for kommunal medvirkning ved større stevner, arrangement og gavepremier i tidligere Hurum.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars.

Søke om kommunal medvirkning

Spørsmål

Ved spørsmål om tilskuddsordning og søknadsprosess, ta kontakt med rådgiver Hilde Nygaard Ihle, 909 44 925, .