Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kulturtilskudd i tidligere Hurum

Kort fortalt

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Kulturtilskuddet skal bidra til å fremme lag og foreningers arbeid innen kultur- og idrettsfeltet i tidligere Hurum kommune. Følgende områder kan det søkes om støtte til:

 • Barn og unge
 • Kulturminnevern
 • Museer
 • Kunstformidling
 • Idrett
 • Allmenn kultur

Det kan gis tilskudd etter disse ordningene:

 • Grunntilskudd
 • Grunntilskudd - idrett
 • Leietilskudd
 • Deltakertilskudd
 • Deltakertilskudd - idrett
 • Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Retningslinjer

Retningslinjer for kulturtilskudd i tidligere Hurum

Informasjon til idrettsforeningene

Etter avtale med Hurum idrettsråd består "Grunntilskudd - idrett" av både grunntilskudd og leietilskudd til idrett. Hurum idrettsråd forvalter ordningen "Deltakertilskudd - idrett" på vegne av Hurum kommune. Søknad om dette sendes idrettsrådet etter nærmere retningslinjer gitt av idrettsrådet.

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

Søk kulturtilskudd her

Søk idrettstilskudd her

Spørsmål

Har du spørsmål om kulturstilskudd, kontakt
Hilde Nygaard Ihle på telefon 909 44 925, eller å e-post:.

Har du spørsmål om idrettstilskudd, kontakt
Øistein Myhre på telefon 481 66 497, eller på e-post: .