Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Legater i tidligere Asker

Asker kommunes legat

Legatets formål er å gi bistand til forskning på alvorlige sykdommer, alvorlige syke, eldre og økonomisk vanskeligstilte – enslige og familier bosatt i Asker kommune.

Legatet er en sammenslåing av følgende tidligere legater:

  • Einar L. Yggeseth og hustru Signe Bleger Yggeseths legat – Hovedlegatet
  • Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat I
  • Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat II
  • Wilhelm Holtsmark og Hustrus Legat ”Arbeiderlegatet”
  • Wilhelm Holtsmark og hustrus Legat for gamle og syke i Asker
  • Bent Theodor Koller Holtsmarks Legat (Gamlehjemslegatet)
  • Olaf Ottersens legat for eldre og syke

Søknadsfrist er 20. oktober.

Søknadsskjema og/eller nærmere opplysninger, fås ved henvendelse til Regnskapsavdelingen ved lna Hoa Thai,  telefon 66 90 98 18 / E-post:  

Sverre Fr. Isachsens legat

Legatet utdeles til ungdom i Asker innen hage-/gartneriutdannelse og andre relevante fagområder innen grønn sektor.

Søknadsfrist er 20. oktober.

Søknadsskjema og/eller nærmere opplysninger, fås ved henvendelse til Regnskapsavdelingen ved lna Hoa Thai,  telefon 66 90 98 18 / E-post:  

Verftseier Christian Jensens Legat

Legatets formål er å yte støtte til aktiviteter for eldre i Asker, og å støtte ungdom fra Asker under utdanning.

Legatet bestyres av prosten i Asker.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på prostens hjemmeside.

Søknadsfrist er 1. februar.

Henvendelser kan sendes på e-post til:

  • prost Tor Øystein Vaaland
  • eller forretningsfører Rønnaug Tinjar .