Legater

Oversikt over legater som innbyggere i Asker kan søke på.

Asker kommunes legat

Legatets formål er å gi bistand til forskning på alvorlige sykdommer, alvorlige syke, eldre og økonomisk vanskeligstilte – enslige og familier bosatt i Asker kommune.

Legatet er en sammenslåing av følgende tidligere legater:

  • Einar L. Yggeseth og hustru Signe Bleger Yggeseths legat – Hovedlegatet
  • Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat I
  • Signe Yggeseth f. Blegers legat – Legat II
  • Wilhelm Holtsmark og Hustrus Legat ”Arbeiderlegatet”
  • Wilhelm Holtsmark og hustrus Legat for gamle og syke i Asker
  • Bent Theodor Koller Holtsmarks Legat (Gamlehjemslegatet)
  • Olaf Ottersens legat for eldre og syke

Søknadsfrist er 20. oktober.

Her finner du søknadsskjema.

Sverre Fr. Isachsens legat

Legatet utdeles til ungdom i Asker innen hage-/gartneriutdannelse og andre relevante fagområder innen grønn sektor.

Søknadsfrist er 20. oktober.

Her finner du søknadsskjema.

Støtte for ungdom og voksne

Legatets formål er å gi støtte til utdannelse og opplæring på videregående- og høyskolenivå innenfor teknikk, håndverk, kunst/industri, landbruk, nydyrking på småbruk o.l.

Søkerne må være bosatt i Asker kommune.

Søknadsfrist er 20. oktober.

Her finner du søknadsskjema.  (PDF)

Benny og Torgeir Holtmark stiftelse

Stiftelsens formål er å sørge for at Tveter gård bevares som et kulturminne.

Har du spørsmål og/eller ønsker å søke om midler, kan du ta kontakt med regnskapsavdelingen på telefon  66 70 00 00, sende e-post: , eller sende brev til:

Asker kommune
Regnskap
Postboks 25
3476 Sætre

Merk emnefelt i e-post eller konvolutten med "Legater".

Stiftelse for økt velvære og hygge

Formålet er til fordel for eldre i Hurum, særlig eldre fiskere og sjøfolk.

Har du spørsmål og/eller ønsker å søke om midler, kan du ta kontakt med regnskapsavdelingen på telefon  66 70 00 00, sende e-post: , eller sende brev til:

Asker kommune
Regnskap
Postboks 25
3476 Sætre

Merk emnefelt i e-post eller konvolutten med "Legater".

Verftseier Christian Jensens Legat

Legatets formål er å yte støtte til aktiviteter for eldre i Asker, og å støtte ungdom fra Asker under utdanning.

Legatet bestyres av prosten i Asker.

Søknadsfrist er 1. februar hvert år.

Henvendelser kan sendes på e-post til:

  • prost Tor Øystein Vaaland
  • eller til forretningsfører Rønnaug Tinjar .