Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tilskudd til private idrettsanlegg i tidligere Asker

Kort fortalt

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Asker som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Idrettslag som driver sine egne anlegg kan søke tilskudd til drift og vedlikehold av disse.

Hva det gis tilskudd til

Tilskudd gis til driftsutgifter som strøm, fyring, vann, forsikringer, renhold og tilsynsvakter på anleggene.

I tillegg kan tilskuddet benyttes til å hjelpe idrettslag som har egne, private anlegg med støtte til løpende vedlikehold og mindre vedlikeholdsoppgaver.

Om søknaden

Tilskudd til private anlegg beregnes på grunnlag av revidert regnskap foregående år og inneværende års budsjett, og av vedlikeholdsplaner - vedlagt enkle kostnadsoverslag. Dette må derfor sendes inn sammen med søknaden.

Søknadsfrist er 31. mars.

Søke tilskudd til private idrettsanlegg

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger