Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Prosjekt- og aktivitetstilskudd tidligere Hurum

Kort fortalt

Dette er retningslinjer vedtatt av tidligere Hurum kommune, og gjelder inntil det er vedtatt felles retningslinjer for den nye kommunen. Det er foreninger som geografisk tilhører området tidligere Hurum som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Prosjekt- og aktivitetstilskudd deles ut to ganger i året.

Søknadsfrist er 1. mars og 15. september.

De tilgjengelige midlene deles likt mellom de to søknadsperiodene.

Her finner du retningslinjene for tilskuddsordningen (se eget avsnitt om prosjekt- og aktivitetstilskudd).

Søk tilskudd til prosjekter og arrangementer i tidligere Hurum kommune

Spørsmål

Ved spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen, ta kontakt med rådgiver Hilde Nygaard Ihle på telefon 909 44 925, eller på e-post:.