Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Prosjekter for barn og unge i tidligere Asker

Kort fortalt

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Asker som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Tilskudd til større prosjekter som tar sikte på å bedre barn og unges oppvekstvilkår.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte større prosjekter som tar sikte på å bedre barn og unges oppvekstvilkår (gjerne innen nærmiljøet).

Hvem kan søke

Alle frivillige organisasjoner i Asker som setter i gang spesielle (aktivitets-)tiltak overfor barn og ungdom kan søke om midler. Tiltakene skal foregå i Asker.

Hva kan det søkes til

Tilskudd kan gis til enkelttiltak, rekker av tiltak eller til materiell som er nødvendig for å komme i gang med prosjektet. Tiltak som regnes som å være innenfor organisasjonens ordinære drift vil ikke innvilges støtte.

Midlene kan søkes fortløpende hele året, men søknaden må sendes i god tid før arrangementsdato (14 dager for søknader under 50 000 kroner og tre måneder i forkant for søknader over 50 000 kroner).

Søke om tilskudd til barn og unge

Se også Kulturarrangementer og -prosjekter.

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger

Spørsmål

Har du spørsmål til tilskuddsordningen, og bor i tidligere Asker kommune, kan du kontakte kulturrådgiver Ingunn Liabø Fauske på e-post eller på telefon 996 24 115.