Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Prøv selv i tidligere Asker

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Asker som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Formål

Prøv Selv skal bidra til at barn og unge selv skal ta initiativ, planlegge og gjennomføre tiltakene.

Hvem kan søke

Barn og ungdom bosatt i Asker kommune, i alderen 10-20 år, kan søke om tilskudd til å gjennomføre egne ideer! Dette kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage "mekkeverksted", hobbyverksted osv.

Om søknaden

Enkelttilskudd kan ikke overstige kr 5 000, og det det gis ikke tilskudd til innkjøp av dyrt teknisk utstyr som for eksempel videokamera og musikkanlegg.

Det er ingen søknadsfrist - midler kan søkes fortløpende hele året.

Søke tilskudd til Prøv selv

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger

Spørsmål

Har du spørsmål til tilskuddsordningen, og bor i tidligere Asker kommune, kan du kontakte kulturrådgiver Ingunn Liabø Fauske på e-post eller på telefon 996 24 115.