Tilskudd arrangører til Asker kulturfestival 2023

Kort fortalt

Asker kommune har en egen tilskuddsordning for arrangement under kommunen sin kulturuke,  «Asker kulturfestival», som går av stabelen 3. -11. juni 2023.

Formål

Tilskuddsordningen skal:

 • stimulere til lokal kulturmønstring i hele Asker kommune
  støtte profesjonelle kulturaktører i samspill med amatører/ lag/ foreninger
 • bidra til samspill og kompetansedeling mellom lokale kunst-/kulturaktører
 • støtte profesjonelle kulturaktører i samspill med amatører/ lag/ foreninger
 • støtte opp under Asker kommunes mål slik de er formulert i kommuneplanen

Hvem kan få tilskudd?

Kulturaktører i Asker kommune, lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, institusjoner og kulturarenaer i Asker, kan søke støtte.

 • Det oppfordres til lokale kulturarrangementer, kortreist kultur, kulturmønstringer og samarbeid.
 • Det gis støtte til teknikk (lyd/ lys/ scene etc.) honorar til profesjonelle aktører i samarbeid med amatører, arrangementsstøtte etter søknad.
 • Arrangement må finne sted innenfor kulturfestivalens datoer, som er 3-11 juni 2023.
 • Alle arrangement markedsføres under felles fane «Asker kulturfestival»

Vi oppfordrer til «kortreist kultur», og ser gjerne etter lavterskelopplevelser som ikke trenger å koste mye penger. Korps på perrongen, korkonsert i den lokale butikken, tai chi i parken etc.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. februar

Søk om støtte her

Søknadens innhold

Søknaden må:

 • ha en prosjektbeskrivelse av det kulturelle innholdet i arrangementet
 • ha beskrivelse av arrangør og samarbeidspartnere i arrangementet
 • ha vedlagt budsjett

NB: man kan kun søke støtte til prosjekter i Asker kulturfestival, ett sted – man vil ikke bli tildelt støtte fra flere ordninger fra Asker kommune.

Bærekraft og universell utforming

Asker kommune har visjoner om å bygge kommunen på FNs bærekraftsmål.

La deg inspirere til å gjennomføre en bærekraftig, grønn, universell utformet arrangement via disse nettsidene: