Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsaktiviteter i tidligere Røyken

Kort fortalt

Det er bare foreninger som geografisk tilhører området tidligere Røyken som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Formålet med tilskuddsmidlene er å styrke frivillig drevne barne- og ungdomsaktiviteter som; ungdoms- og fritids-klubber, juniorklubber i regi av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved barneskolene og forsøksmidler til nye frivillige barne- og  ungdomsaktiviteter.

Tilskuddspotten deles i tre: 

  • 50 % til ungdomsklubber
  • 25 % til juniorklubber

Søknadsfrist er 1. april hvert år. 

  • 25 % settes av til frivillig drevne tiltak for barn og ungdom

Tilskudd til dette kan søkes hele året.

NB! Lag og foreninger som mottar tilskudd til drift fra kulturmidlene vil kun få tilskudd ved at de oppretter nye tiltak som barn og unge vil nyte godt av.

Se detaljer om regler for tidligere Røyken.

Søk tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter