Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tilskudd til integrering av flyktninger (tidligere Hurum)

Kort fortalt

Denne tilskuddsordningen til integrering av flyktninger i kultur- og fritidsaktiviteter gjelder for innbyggere, lag og foreninger som tilhører tidligere Hurum.

Tilskuddet kan gis til deltakelse i aktiviteter som fremmer integrering.

Tilskuddsordningen er todelt:

  1. Aktivitetstilskudd til integrering i kultur og fritidsaktiviteter, der den enkelte flyktning kan søke om tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr, aktivitetsavgift og transportutgifter.

  2. Hurum for alle - kan søkes for holdningsskapende prosjekter eller lag og foreninger som bidrar til integrering av flyktningene i gamle Hurum.

    Det oppfordres til samarbeid.

Se detaljer i retningslinjene

Har du spørsmål, kan du kontakte rådgiver Hilde Nygaard Ihle, 909 44 925, .

Søk tilskudd til integrering i kultur og fritid (tidligere Hurum)