Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tilskudd til kulturvern og lokalhistorie - tidligere Røyken

Kort fortalt

Denne tilskuddsordningen - Tilskudd til kulturvern og lokalhistorie - gjelder for innbyggere, lag og foreninger som tilhører tidligere Røyken.

Det gis tilskudd til spesielle prosjekter. Prosjektene vurderes i lys av kommunens mål og visjoner for formålet.

Det kan søkes hele året fram til 1. oktober.

Det må søkes i forkant av prosjektet.

Se detaljer om regler for tidligere Røyken.

Søknader sendes som brevpost til:

Asker kommune
Katrineåsveien 20

3440 Røyken

Vennligst mer konvolutten med "Tilskudd kulturvern og lokalhistorie".