Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tilskudd til nyetablerte organisasjoner i tidligere Asker

Kort fortalt

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Asker som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Nyetablerte organisasjoner som ikke har rett på fullt driftstilskudd, kan tildeles et skjønnsmessig etableringstilskudd.

Som vedlegg til søknadsskjemaet, må det legges ved følgende dokumentasjon:

  • konstituering og vedtekter
  • dokumentasjon som tilsier at all aktivitet hvor barn og unge er involvert er rusfri
  • medlemsliste (minst 10 medlemmer i aldersgruppen 6 -19 år)

Søknadsfrist fortløpende gjennom året.

Søke tilskudd til nye organisasjoner

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger

Spørsmål

Har du spørsmål til tilskuddsordningen, og bor i tidligere Asker kommune, kan du kontakte kulturrådgiver Ingunn Liabø Fauske på e-post eller på telefon 996 24 115.