Frivillighetsmelding 2013 - Statusrapport

Frivillighetsmeldingen fra 2013 - «Lett å være frivillig i Asker» - har gjennom 2017 blitt gjennomgått og evaluert. Evalueringen er foretatt av frivillighetsutvalget på oppdrag av rådmannen.

Årets frivillighetspris til DIAS venner

DIAS venner (Dikemark Asylmottaks vennegruppe) får Frivillighetsprisen 2017 for sitt arbeid med å få beboere ved Dikemark Asylmottak ut i frivillig arbeid og annen sosial virksomhet ved mottaket.

Kurs i lokalt organisasjonsarbeid

Nå kan du få en praktisk innføring i muligheter for din forening/organisasjon i form av en kursrekke. Arrangører er Asker Frivilligsentral, Heggedal Nærmiljøsentral, Borgen Nærmiljøsentral, Vollen Nærmiljøsentral, Asker kommune og NaKuHel, i samarbeid med Frivillighet Norge.

Asker frivilligsentral 25 år

Asker frivilligsentral er 25 år nå i 2017. På de 25 årene som har gått, har hundrevis av frivillige gitt av sin tid og sitt engasjement til glede og verdi for svært mange mennesker.