Utlån av idretts- og fritidsutstyr

I BUA Heggedal og BUA Holmen kan man låne idretts- og fritidsutstyr sommer som vinter. BUA Heggedal åpner 3. mars, mens BUA i Holmen åpner 26. mai.

Kurs i lokalt organisasjonsarbeid

Nå kan du få en praktisk innføring i muligheter for din forening/organisasjon i form av en kursrekke. Arrangører er Asker Frivilligsentral, Heggedal Nærmiljøsentral, Borgen Nærmiljøsentral, Vollen Nærmiljøsentral, Asker kommune og NaKuHel, i samarbeid med Frivillighet Norge.