Frivillighetsmeldingen fra 2013 - «Lett å være frivillig i Asker» - har gjennom 2017 blitt gjennomgått og evaluert. Evalueringen er foretatt av frivillighetsutvalget på oppdrag av rådmannen.

Full revisjon av frivillighetsmeldingen 2013-17 er utsatt til 2019, med tema "Frivillighetens kommunesammenslåing".