Frivillighetsutvalget i Asker inviterer til møte for lag og foreninger i hele nye Asker. Møtes holdes i "Teglen", C.A. Johansens plass 1, i Spikkestad mandag 4. mars klokken 18.00-21.00.

På møtet mandag 4. mars ønsker utvalget blant annet å ha en diskusjon om hvordan dialogen mellom frivilligheten og kommunen skal foregå i nye Asker. Det handler blant annet om penger, lokaler og samarbeid.

Program

 •  Velkommen, ved Frivillighetsutvalgets leder Per Sletaune
 • Frivillighet i nye Asker, hvem er vi? ved medborgerskapsdirektør i nye Asker Kristin Marie Felde
 • Henrik Syse - Tillit og frivillighet
 • Til diskusjon:
  • På hvilken måte skal frivilligheten
   ha dialog med kommunen?
  • På hvilken måte skal frivilligheten
   ha dialog med hverandre?
 • Avslutning ved leder av fellesnemda i nye Asker Lene Conradi

Frivillighetsutvalget serverer pizza og mineralvann, og ønsker flest mulig fra frivilligheten i den nye kommunen velkommen!

Frivillige på pyramide.jpg

Påmelding

Meld deg på via skjema nederst på siden eller via e-post frivillighet@asker.kommune.no eller telefon 488 93 418.

Påmeldingsskjema