Vi fortsetter kursrekken i organisasjonsarbeid. Denne våren kan dere finne ut hvor det er penger å hente og hvordan dere søker, og dere kan få en grunnleggende innføring i styre- og organisasjonsarbeid.

Illustrasjonsbilde

Økonomi, søknader og tilskuddsordninger

Her får dere tips om hvor dere kan finne penger til prosjekter, og til hvordan dere kan skrive gode søknader.

Tid: Mandag 1. april klokken 18.00 – 21.00 på Heggedal Innbyggertorg

Innledere: Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Asker kommune, Rigmor Stenvik, rådgiver Asker kommune, Per Sletaune, daglig leder Heggedal Nærmiljøsentral.

Vi ønsker å  bidra med kunnskap og inspirasjon for lokalt organisasjonsarbeid - og få flere til å starte lag og foreninger.

Alle organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner kan dra nytte av kursets innhold og temaer. Hovedfokuset er organisasjonsarbeid på lokalt plan. Alle lag og foreninger i ”nye Asker” er invitert. Det blir arbeidet med spesifikke spørsmål i grupper 

Påmelding innen 29.3.til post@ivollen.no

Innføring i styre- og  organisasjonsarbeid og GDPR (personvernregler)

Her kan dere få en grunnleggende innføring i styrearbeid og om GDPR; de nye personvernreglene

Tid: Mandag 8. april klokken 18.00 – 21.00  på Heggedal Innbyggertorg

Temaer:

  • Registrering i Brønnøysundregisteret/Frivillighetsregisteret
  • Styret – valg, ansvar og roller, vedtekter
  • Styremøter, årsmøter, referater og planlegging (årshjul)
  • GDPR – hva er det og hva må vi gjøre?

Dette kurset passer for nye styremedlemmer, styremedlemmer som ønsker faglig påfyll og er aktuelt for grupper som ønsker å organisere seg.

Kursleder: Per Sletaune, daglig leder Heggedal Nærmiljøsentral

Arrangører: Asker Frivilligsentral, Heggedal Nærmiljøsentral, Borgen Nærmiljøsentral, Vollen Nærmiljøsentral, Asker Kommune og NaKuHel.

Påmelding innen 6.4 til post@ivollen.no