Nå kan du få en praktisk innføring i muligheter for din forening/organisasjon i form av en kursrekke. Arrangører er Asker Frivilligsentral, Heggedal Nærmiljøsentral, Borgen Nærmiljøsentral, Vollen Nærmiljøsentral, Asker kommune og NaKuHel, i samarbeid med Frivillighet Norge.

Illustrasjonsbilde av mennesker på kurs

Kurset retter seg ikke mot bestemte organisasjoner, men tar for seg temaer og problemstillinger på generelt grunnlag. Det betyr at alle organisasjoner og foreninger og enkeltpersoner kan dra nytte av kursets innhold og temaer. Hovedfokuset er organisasjonsarbeid på lokalt plan. og alle lag og foreninger i ”nye Asker” ønskes velkommen til å delta.

Kurset består av 4 deler á 3 timer og gjennomføres på ”frivilligtid”, altså på kveldstid. Alle kursene avholdes fra klokken 18.00 - 21.00 på Heggedal Innbyggertorg. Hvis du deltar på alle fire kveldene får du diplom og kompetansebevis.

Kurset er gratis - først til mølla. Påmelding sender du til post@iheggedal.no.

Om kursene

Del 1 - Rekruttere og beholde frivillige

 • Mål: Gi et innblikk i strategier for rekruttering og se nærmere på hvordan frivillige inkluderes, trives og utvikles
 • Kursleder: Frivillighet Norge v/ Siriann Bekeng
 • Tidspunkt: 20. November 2017

Innhold:

Her vil dere få hjelp til rekrutteringsarbeidet og få verktøy og tips som gjør det enklere på veien videre. På kurset vil vi snakke mer om hvem de frivillige er, hva demotiveres av og hvordan man kan bruke verktøy som Frivillig.no for å styrke rekrutteringen til foreningen. Det blir rom for både spørsmål, diskusjon og erfaringsutveksling.

Del 2 - Organisasjonsutvikling og samarbeid (om samskaping)

 • Mål: En introduksjon til hva som bidrar til vekst i organisasjoner og hvilke muligheter som ligger i samskaping og samarbeid
 • Kursleder: Frivillighet Norge v/Stian Slotterøy Johnsen og Asker kommune
 • Tidspunkt: 31. Januar 2018

Innhold:

 • Utviklingstrekk i frivilligheten – samfunn og lokalt
 • Behovet for endring og fornyelse – videreutvikling av organisasjonen/foreningen
 • Rammer og lokale muligheter: Hva kan vi få til sammen med andre?

Litteratur/materiell: Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunal sektor

Del 3 - Økonomi, søknader og tilskuddsordninger

 • Mål: Hvor finne penger til prosjekter, og tips til å skrive gode søknader.
 • Kursleder: Frode Iversen, daglig leder scan4news
 • Tidspunkt: 14. Februar 2018

Introduksjon til Tilskuddsportalen. Hvordan bruke Tilskuddsportalen - og ikke minst - hvordan skrive en enda bedre søknad?

Del 4 - Innføring i styre- og organisasjonsarbeid

 • Mål: Gi en grunnleggende innføring i styrearbeid
 • Kursleder: Per Sletaune
 • Tid: 21. Mars 2018
 • Målgruppe: Nye styremedlemmer og styremedlemmer som ønsker faglig påfyll. Kan være nyttig at hele styret deltar. Også aktuelt for grupper som ønsker å organisere seg.

Innhold:

 • Registrering i Brønnøysundregisteret/Frivillighetsregisteret
 • Styret – valg, ansvar og roller
 • Vedtekter
 • Styremøter, årsmøter, referater og planlegging (årshjul)

Litteratur/materiell: Organisasjonsboka (Frivillighet Norge) – en håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Kursledere

Foredragsholdere
Fra venstre: Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Asker kommune, Siriann Bekeng, organisasjonsrådgiver, Frivillighet Norge, Per Sletaune, daglig leder Heggedal Nærmiljøsentral og ”frivillig styregrossist”, og Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær Frivillighet Norge.