Nå kan frivillige organisasjoner i Akershus søke tilskudd til utbedring og oppgradering av forsamlingshus og lokaler. Frist for å søke er 30. april.

Fylkestinget i Akershus vedtok høsten 2018 retningslinjer for den nye ordningen «Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten». Frivillige organisasjoner kan gjennom ordningen søke støtte til restaurering, reparasjoner og ombygging av lokale samfunnshus og kulturbygg som benyttes av frivilligheten, og som er åpne for allmenn bruk.

Organisasjonene kan søke om tilskudd til både eide og leide lokaler som benyttes av frivilligheten, mens idrettsanlegg og bygg som primært er kunst- og kulturrelaterte ikke er omfattet av ordningen. Det er heller ikke anledning til å søke midler til nybygg eller til prosjekter som allerede er gjennomført.