Frivillighetsutvalget i Asker inviterte lag og foreninger i Hurum, Røyken og Asker til Teglen kultursenter i Spikkestad. Målet for kvelden var å undersøke behovet for å ha et felles frivillighetsutvalg eller et annet forum for frivilligheten i den nye storkommunen.

Oversikt over gruppearbeidene,

Godt oppmøte

De ca 160 fremmøtte ble delt inn i grupper, og gruppearbeidene resulterte i flere gode innspill til prosessen med å bygge fellesskap for frivillig sektor i den nye kommunen. 

Presentasjoner fra kvelden

Direktør for medborgerskap i nye Asker kommune snakket om betydningen av felleskap og møteplasser, mens Per Sletaune fra Heggedal nærmiljøsentral blant annet snakket om frivillighetspolitikk og erfaringer fra frivillig arbeid i "gamle" Asker.

Fortsett med å gi innspill

Hva som blir konklusjonen, og hvordan frivilligheten skal samarbeide videre i ny, stor kommune er for tidlig å si. Innspillene fra denne samlingen som frivillighetsutvalget i Asker tok initiativet til, vil bli bearbeidet og lagt ut på nettsidene om kort tid. Samtidig ønsker utvalget gjerne flere innspill til samarbeidsarenaer / -former. Send gjerne innspill på e-post!

Bilder fra fellessamlingen for frivillighet 4. mars.

Per Sletaune holder foredraf Ordfører Lene Conradi Henrik Syse snakket om betydningen av tillitt til hverandre og fremhevet frivilligsektor som den mest betydningsfulle arenaen for demokratiutvikling. Det var godt oppmøte med ca 160 deltakere på frivillig-konferansen på Teglen. Fra gruppearbeidene. Fra gruppearbeidene Kristin Marie Felde snakket om betydningen av felleskap og møteplasser. Hun takket alle for innsatsen