Seniorkonferansen samlet rundt 200 personer til dialog om hva som skal til for å ha et godt seniorliv i Asker.

Astrid Nøklebye Helberg snakket om eldre som en verdifull bidragsyter i samfunnet og oppfordret til økt deltagelse i eget og andres liv. Hun var også opptatt av hvilken stor ressurs som ligger i denne aldersgruppen og hvilke nye teknologiske løsninger som kan utvikles for å bidra til å løse utfordringer knyttet til at vi lever lenger.

Gruppeoppgaver

På konferansen ble deltagerne delt inn i grupper, hvor de de ble utfordret til å gi innspill på følgende spørsmål:

 1. Hva er viktig for deg for å ha et godt seniorliv i Asker, og hvordan lever du eller andre seniorer i praksis?
 2. Hvilke møteplasser er viktig for deg som senior i Asker?
 3. Hvordan kan vi sammen skape disse møteplassene for eldre i Asker?
Publikum på Seniorkonferansen
Det var godt oppmøte på Seniorkonferansen. Her et utsnitt av deltakerne.
Foto: Kjell Hustad.

Her er en oppsummering fra gruppeoppgavene:

1. Hva er viktig for deg for å ha et godt seniorliv i Asker, og hvordan lever du eller andre seniorer i praksis?

 • Et godt seniorliv er å ha trygghet i hverdagen, og være en del av felleskapet
 • Være aktiv og ikke sitte for mye stille i sofaen. Ta vare på både hode og kropp gjennom ulike aktiviteter
 • Familie og gode venner er viktig
 • Vi vet for lite om hvordan eldre lever og bor i Asker. Lei av å høre at 80 % har det bra. Mer interessant å vite hva vi kan gjøre for de 20 % som ikke har det så bra
 • Møte kjente fjes
 • God helse
 • Aktivt liv
 • Gode institusjoner når du trenger det
 • Et godt liv med godt engasjement fra kommunen når du trenger det
 • Komme ut av huset hver dag
 • De som vil gjøre noe i Asker har det veldig godt
 • Den som gidder har det bra i Asker
 • Bidra selv
 • Trygg på livet – også resten av det
 • Flere sykehjemsplasser, bedre bemanning
 • Ha en god situasjon – og tror de fleste har det slik
 • Nærkontakt med kommune og forretninger
 • God helse, aktivt

Hvordan lever du eller andre seniorer i praksis?

 • Jeg lever et godt liv med partner nummer to
 • Være integrert i samfunnet, på tvers av alder
 • Bo lengst mulig hjemme- ha gode hjemmetjenester
 • Trygge gangveier – god kollektivtransport
 • IKT-hjelp – oppgradering – opplæring
 • Avlastning for hjemmeboende par der den ene er dårlig
 • Praktisk bolig – hjelp til vedlikehold
 • Bilen
 • Tilgang til seniorsentrene.
 • At kommunale tjenester fungerer
 • Skal kunne i være i aktivitet
 • Sammen med andre på senteret, komme hjem til hverandre, bli kjent
 • Komme med forslag til aktiviteter selv
 • Leve et aktivt liv, komme sammen, turer
 • Gode boligforhold og nærmiljø
 • God kommunikasjon med politikere
 • Sosialt samvær, aktivt liv for eksempel frivillig arbeid sammen med andre
 • Å kunne delta i samfunnet i Asker, møte forskjellige mennesker i Asker som du kjenner 
 • Turer
 • Seniorleiligheter blant andre aldersgrupper
 • Delta mer i de politiske diskusjonene.
 • Ønsker gode bussforbindelse der vi bor til Asker sentrum både dag og kveld (matebusser) + kirkegården
 • Tilrettelagt for sosialt samvær hvor jeg kan bli inkludert (er nyinnflyttet til kommunen) – gruppesamtaler rundt erfaringer, spesielle ting - møteplasser
 • Eldresenteret/seniorsenteret bør være åpent på kvelden, ikke kun på dagtid. For eksempel én kveld i uken.
 • Imponert over alle tilbudene, men hvordan holde oversikten over disse? Et informasjonssted hvor vi kan finne alle tilbudene samlet. For eksempel et nettsted som er oppdatert og informerer samlet om tilbudene (holder ikke med Budstikka)
 • Trygghet
 • God kunngjøring av tilbud de mange tilbudene vi allerede har
 • Vi må bry oss. Eldre skal ikke være alene. Vi må finne ut hvem som er alene, og nå disse. Tette gapet
 • Viktig være sammen viktig på en slik møteplass som i dag (seminaret). Vi har det godt, men trenger å forstå hverandre bedre
 • Arenaer for møter mellom generasjoner, men også steder å treffe likesinnede. Det viktige er å komme ut
 • Gå turer, få kjennskap til bygda, prate om det vi ser, om alt, kunnskap og sosialt
 • NaKuHel. Fint å gå runden rundt vannet med kafébesøk etterpå
 • Funnet hverandre gjennom Røde Kors og turer rundt vannet
 • Deltakere på gruppa vil og kan gjerne bidra med informasjon om det som allerede er
 • Gjøre avtale med naboer
 • Vi må huske på pleie- og omsorgshjemmene. Det må tilbys en verdig alderdom også inne på institusjonene
 • Tenk positivt!
 • Vær opptatt av andre!

2. Hvilke møteplasser er viktig for deg som senior i Asker?

 • Flere bruker NaKuHel og områdene rundt Sem mye. Savner bussholdeplass til Sem (stopper bare på Vøyen)
 • Flere var medlem av frivillige organisasjoner, pensjonistpartiet, bruker treningssenter, cafe, uteliv og seniorsenter
 • En fra Hurum: Hver lørdag kl. 12 møtes 15-20 pensjonister på Losen i Sætre, kaffe og vaffel for en billig penge – en viktig møteplass for pensjonister i Hurum
 • Svømmehaller
 • Transportmulighet er viktig
 • Sangkoret
 • Innbyggertorgene
 • Holmen seniorsenter
 • Noe å sitte på langs stier og veier
 • Golfbanen
 • Skiløypa
 • Asker sentrum
 • Kulturhuset
 • Møteplasser med de unge
 • DNT
 • Kafeer
 • Badene
 • Semsvannet
 • Kirkene og menighetene
 • Frivilligsentralene
 • Sittebenker!
 • Biblioteket
 • Klubber (hundeklubb) – på tur
 • Tilbudene er der folk bor mht. transport
 • Seniorsentrene
 • Sykehjemmene (for de som har pårørende der)
 • Mangler informasjon
 • Rabatter skaper et fellesskap
 • Biblioteket
 • Seniorsentrene, alle i kommunen
 • Turistforeningen, Asker turlag
 • Opprettholde de gode tilbudene man har
 • Legge til rette for kafeer og privat virksomhet
 • Støtte til de som gjør godt arbeid, for eksempel turforeningen. NaKuHel
 • Elixia
 • Asker sentrum er et fint sted å treffes. Den glade baker
 • Frivillighet er viktig - det har gitt meg mye
 • Lancelot - jazzen
 • Biblioteket
 • Seniorsenteret Asker, Borgen
 • Café
 • Biblioteket
 • Besøksvenn - fin møteplass
 • Aktiv fritid for 60+
 • Balansetrening m.m.
 • Torget sentrum
 • Marka
 • Mer dansetilstelninger for eldre på Venskaben
 • Delta i aktiviteter som for fellesskapet
 • Dans som felleskapsaktivitet
 • Svømmehallen
 • Møteplass for menn?
 • Lever et godt liv, nyter pensjonisttilværelsen – så heldig å oppleve å bli pensjonist, er fornøyd
 • Er aktiv med på forskjellige ting, trener, holder meg i fysisk god form. Trener på treningssenter og har en snill og flink kone
 • Trives godt som pensjonist, trimmer og er med på forskjellige ting
 • Godt å bli å eldre i Asker, vi er vår egen «arkitekt» for dagen vår i dag – og det er vårt eget ansvar. Mange tilbud, opp til oss om vi vil bruke disse. Asker er enestående, og vi kan ta toget overalt
 • Det er fint å bo i Asker, det er mange tilbud og vi kan være med på alt hva vi ønsker
 • Det er flott å kunne bruke naturen og gå turer
 • Møteplassene som informeres gjennom nettet er vanskelig å forholde seg til. Ikke bare basere oss på dette
 • NaKuHel: sosialt nettverk og hverdag som er betydningsfullt og gir mye. Deltar også i grupper, turgrupper, litteratur, yoga og frivillig innsats i kafeen
 • Heggedal innbyggertorg (tidligere seniorsenter): alle aldersgrupper, kafé, bibliotek, kurstilbud, foredrag et par ganger per måned, stavtrim,
 • Seniorkino, kl 12 i Asker. Må annonseres bedre
 • Kulturhuset vårt er fantastisk. Barnehagene får bruke foajeen til møteplass. Kan ikke også eldre få bruke dette arealet? Uformelt sted for å snakke sammen, kaffe og enkel servering
 • Biblioteket, kunst og kultur, Pensjonistuniversitetet, Askerkonsertene, Fysioaktiv, - veldig bra. Mer av dette!
 • Kulturhuset burde ha mer program for eldre mennesker (det er mye for barn unge)

3. Hvordan kan vi SAMMEN skape disse møteplassene for eldre?

 • Vi gjør som de i Hurum – de har skjønt det!  (arrangere åpne sosiale treff på cafe på et tidspunkt hvor det er liten aktivitet)
 • Representanter fra de ulike pensjonistorganisasjonene som eksisterer i dag bør gå sammen om å skape felles møteplasser, og ikke sitte på hver sin tue
 • Hva vil de som sitter hjemme i dag ha? Hva med de som ikke har noe kontaktnett og ikke kommer seg ut? Og hva med ikke etniske norske eldre? – hvor og hvordan møter vi de?
 • I samarbeid med næringslivet – utplassere benker langs stier og veier
 • ”Gi en benk i gave”
 • Etablere seniorvel
 • E-post-nettverk! ("Allerede startet på bord 12 - unnyso@gmail.com")
 • Benytte de møteplassene som allerede finnes
 • Møt opp på seniorsenteret
 • Arrangere møter mellom seniorer og juniorer – innsats for andre – samarbeid
 • Følge med på det som skjer, få med andre, naboer, venner og bekjente
 • Oppsøke møteplassene
 • Benytte benkene
 • Koke kaffe i større gruppe
 • Garbage girls i nye former
 • Flere samlinger som denne
 • Gå tur og besøke benkene
 • Asker kommune har lagt ned tilbudet om mat til narkomane..?
 • Antall parkeringsplasser ved Holmen svømmehall
 • Terapidyr
 • Stor gruppe – behovene er forskjellige (bevegelighet, økonomi)
 • Gjøre en innsats selv
 • God informasjon
 • Ikke kalle alt "senior" ditt og datt
 • Subsidierte aktivitetstilbud
 • Kultur, film
 • God infrastruktur, kollektivtransport
 • Husmorlag/klubber
 • Tilby forskjellige aktiviteter som dans, turer, m.m.
 • Mer informasjon ut, som informasjonstavler o.l.
 • Seniorsenteret - er det egentlig mye besøkt? 
 • Budstikka
 • ASKER-posten
 • Være villig til å stille opp på ting sammen. Melde seg inn - folk er litt for kritiske
 • Nakuhel sine grupper er veldig bra
 • Legge til rette for initiativ
 • Er ikke så flink til å gå på tilbudene
 • Få noen til å delta
 • Holmen seniorsenter veldig inkluderende. Asker litt for "klikk"-preget
 • Høre foredrag på sentrene.
 • Seniorsenteret på torgplanet - vanskelig å komme til
 • Transport-app. Hvem kan kjøre til aktiviteter kobles med de som trenger transport
 • Interessegruppe for å påvirke Ruter til flere avganger
 • Seniorsentrene organiserer transport via frivillige
 • Idrettstilbud for seniorer må også markedsføres
 • Forskjellige tilbud må markedsføres og det må merkes for hvem det passer for, forskjell på en 62 åring og en 90 åring. Kan kanskje bruke en merking som for eksempel Turistforeningens støvler og spaserstokker?
 • Flere møteplasser som dette (dagens seminar)
 • Budstikka brukes mer, særlig til annonsering av filmer/kino. Det savner vi! Eller inn i ASKER-posten. Kinoprogrammet må synliggjøres. Også mer informasjon om filmene
 • Tider for togene må være lettere tilgjengelig – alle er ikke på nett. De færreste har nett
 • Seniornett har åpne infomøter i biblioteket. Her kan man lære om hvordan finne togtider, kino, og mye mer. Morsomt og uforpliktende
 • Vi må være flinke til å ta imot informasjonen som legges ut
 • Få informasjonen ut!! ASKER-posten er bra, bør bli enda bedre og komme oftere