Kommunen leier ut torgplass og utearealer til ulike typer formål som stands, arrangementer, salgboder, vareutstillinger, markeringer med mer.

Kommunen har egne retningslinjer for utforming og bruk av utearealer i Asker. Disse er fastsatt med formål å fremme aktivitet og skape gode arenaer for opplevelser for innbyggerne.

På Asker torg kan man søke torgplass hele året. Bakerløkka kan man søke torgplass fra mai til og med oktober. Rett etter 17. mai vil lekeapparater settes ut og kunstgress legges på deler av Asker torg.

For de som ønsker å søke torgplass for sommeren, er søknadsfrist 31.mars i søknadsåret.

Arealet kan først tas i bruk etter at Asker kommune har gitt tillatelse og på de vilkår som stilles i tillatelse eller avtale.

Prisen for leier avhenger av størrelse på areal, bruk av strøm og varighet på leieavtale og lignende.

Man trenger tillatelse for plassering av mobil salgsvogn/foodtruck på kommunal grunn. 

Maksimale totalvekt for kjøretøy som skal benyttes som salgsvogn må ikke overstige 3500 kilo. Anbefalte mål på kjøretøyet er: Lengde 5 m - Bredde 2 m - Høyde 2,5 m.

Søknaden om plassering av mobil salgsvogn / Foodtruck sendes på elektronisk skjema.

Hvis du skal ha servering fra mobil salgsvogn / Foodtruck må du også søke om serveringsbevilling.

Det tillates torghandel for salg av varer som ikke er plass- og arealkrevende på Asker torg (ved jernbanestasjonen) og Bakerløkka (ved Asker kulturhus) i Asker sentrum.

De fleste plassene er 3x2 meter.

På Bakerløkka er det ikke tillatt med salg fra kjøretøy. Det er heller ikke lov å kjøre på tredekket for av- og pålessing.

Søknad om torgplass må inneholde:

  • beskrivelse av konsept
  • åpningstider
  • størrelse og utforming på boden
  • bilde/tegning/illustrasjon av boden
  • informasjon om eventuelt behov for strøm (type stikk / mengde strøm)

Send søknad om torgplass på elektronisk søknadsskjema.

Behandlingstid for søknader er to uker.

Stands omfatter ikke salg.

Frivillige organisasjoner som er godkjent som lotteriverdige kan arrangere smålotteri. En skoleklasse kan arrangere basar til inntekt for klasseturer (kakelotteri som trekkes samme dag, regnes som basar).

Plasser tildeles på Karls Nielsens plass, rett ved hovedinngangen til Trekanten senter.

I valgår er plassene på Karl Nielsens plass forbeholdt de politiske partiene i perioden fra 1. mai og frem til valget.

Leie av plass til stand er gratis.

Søknadsskjema standplass

Planlegges det større arrangementer som sykkelritt, tivoli, utekino, julemarkeder eller lignende må du kontakte Kommunalteknisk avdeling i god tid før arrangementet.

Husk at dersom du skal gjennomføre et arrangement på offentlig sted må du melde i fra til politiet.

Ved arrangementer som berører trafikkarealer skal det utarbeides en plan som viser omfanget og trafikkavvikling (kjøring og gangtrafikk). Denne skal forhåndsgodkjennes av Kommunalteknisk avdeling.

Les mer om arrangementer på torg og i gatene i avsnitt 6 av retningslinjer for bruk og utforming av uteareal i Asker kommune.

Deltakelse på markedsdager

Hvis du vil delta med stand eller salgsbod i forbindelse med Askerdagene eller Sommerdager, ta kontakt med Asker sentrum AS

Leie av idrettshaller og andre kommunale bygg

Se egen side om leie av idrettshaller til arrangementer.

For andre kommunale bygg, ta kontakt med Eiendomsdrift og forvaltning.

Kommunen er generelt restriktive når det gjelder å låne/leie ut friarealer til arrangementer og lignende. Ta kontakt med Natur og idrett for mer informasjon.