«Lett å være frivillig i Asker»

Asker har en høy andel av befolkningen som er aktive og som har mange ulike ressurser å bidra med. Dette gjenspeiles i det store antallet frivillige organisasjoner og det mangfoldet av aktiviteter som foregår i disse.

Gjennom frivillighetsmeldingen ønsker Asker kommune å legge til rette for at flest mulig av befolkningen skal ha mulighet for å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv. Derfor er tittel og visjon for denne meldingen «Lett å være frivillig i Asker».

Les hele frivillighetsmeldingen (PDF).

Frivillighetsmeldingen har gjennom 2017 blitt gjennomgått og evaluert. Evalueringen ble foretatt av Frivillighetsutvalget på oppdrag av rådmannen. Full revisjon av frivillighetsmeldingen 2013-17 er utsatt til 2019, med tema ”Frivillighetens kommunesammenslåing”.