Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg.

Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Asker kommune sender sin vinner inn som kandidat til nasjonal frivillighetspris i regi av Frivillighet Norge det påfølgende året. 

Alle kan foreslå kandidater. Kjenner du noen som fortjener oppmerksomhet for sin innsats? 

Send inn forslag til kandidat via elektronisk skjema.

  • Frist for å sende inn forslag er 10. november.

Husk at det du fyller inn i skjemaet blir alt juryen i utgangspunktet vet om din kandidat. Skriv derfor en best mulig nominasjon, legg gjerne inn lenker til avisartikler eller lignende i teksten, eller last opp vedlegg som kan være med på å beskrive din kandidat og hva kandidaten står for.

Vinneren blir offentliggjort etter 4. desember.

Kriterier for Frivillighetsprisen

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillig innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Medlemmer i frivillighetsprisjuryen

  • Terje Lindberg (H) - Leder
  • Jorunn Marie Thon (V)
  • Karl Einar Fjellheim (SV)

Tidligere vinnere

Asker kommunes frivillighetspris ble første gang delt ut i 1999. Her ser du oversikt over alle prisvinnerne og en kort begrunnelse for tildelingene.

DIAS venner (Dikemark Asylmottaks vennegruppe) fikk Frivillighetsprisen 2017 for sitt arbeid med å få beboere ved Dikemark Asylmottak ut i frivillig arbeid og annen sosial virksomhet ved mottaket.

Fra juryens begrunnelse ble det blant annet sagt: Årets prisvinner er vår inspirator og kulturelle kartograf som gir oss kunnskap slik at vi kan føle tilhørighet og gjennom tilhørighet føle oss forpliktet til å ta vare på det som trenger vårt engasjement for å vernes. 

Det var særlig prosjektet Damedag/Lady's day som ble trukket frem i juryen begrunnelse, i tillegg til at Annette Staugaard løpet av det siste tiåret har engasjert seg som familiekontakt for Homestart Familiekontakten.

Ove har vært fast knyttet til ferdigstillelsen av Frivillighetens hus mellom 2011 og 2014, og under rehabiliteringen av eiendom Esvika på Kongelungen. Men det er i sitt arbeid som frivillig i Kirkens feltarbeid han virkelig har vist sin mellommenneskelige styrke og varme.

Bashir Adan gir en hjelpende hånd til mange innvandrerfamilier i Asker - alt fra å oversette beskjeder til å hente/bringe barn til fotballtreninger. Han har også etablert idrettslaget Warya, hvor målet er å øke idrettsaktiviteten og forebygge uønsket adferd blant barn og ungdom. Sammen med sin kone har han også dannet en gågruppe på kveldstid en gang i uka hvor flere av innvandrerforeldrene blir med.

Nina Emilie Ørbech er ei 23 år gammel jente fra Heggedal som 19 år gammel fikk diagnosen bipolar lidelse. Siden den gang har hun - i tillegg til å jobbe hardt med sin egen psykiske helse - stått på for åpenhet og debatt rundt psykisk helse med et særlig fokus på barn og unge. Dette gjør hun blant annet via sin blogg tankekjor.blogg.no. Med utgangspunkt i bloggen har Nina også skrevet en bok om emnet. I løpet av 2013 har hun vært en enorm støttespiller for rundt 50 andre unge mennesker som har hatt vanskeligheter.

Semiaden arrangeres hvert år i september og gir rundt 5000 besøkende natur og kulturopplevelser i området rundt Semsvannet, Askers 1000-årssted. Totalt 30 organisasjoner deltar i arbeidet.

Sang og musikk blant eldre mennesker bosatt ved Solgården omsorgssenter. Frivillig hjelper i mange ulike verv ved Seniorsenteret på Holmen.

Stor frivillig innsats for blant annet Heggedal og Blakstad musikkorps, Skitthegga Swing, Heggedalsposten og nærmiljøsentralen i Heggedal.

Allsidig frivillig arbeid innen idrett og kulturliv o restaurering av Hasselbakken- Frivillighetens hus.

Allsidig frivillig engasjement innen Asker Røde Kors gjennom 45 år. Nominert til Akershus kandidat i den Nasjonale prisutdelingen 2009.

Engasjert arbeid for å reetablere Jazzmiljø med Club, band og andre arrangementer. Engasjert arbeid for nærmiljøet i Heggedal.

Restaurering og drift av Myggheim.

Allsidig drift av bygdas Seniorsentre med servering, underholdning, transport med mer.

Allsidig arbeid innen Asker Skiklubbs Friidrett virksomhet for barn og unge.

Allsidig engasjement innen ulike frivillige områder.

Allsidig engasjement for barn og unge gjennom skolekorps, fotball med mer.

Ukjent begrunnelse

Kjentmann med historiske kunnskaper og brennende engasjement for Nesøya.

Engasjement for barn og unge gjennom natur og fiskeinteresser med mer.