Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. I år (2017) deles prisen ut på FN's internasjonale dag for frivillighet - 5. desember - av ordfører Lene Conradi i Asker rådhus.

Vinneren blir offentliggjort etter 5. desember.

Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Asker kommune sender sin vinner inn som kandidat til nasjonal frivillighetspris i regi av Frivillighet Norge det påfølgende året. 

Til årets nasjonale pris er Askers Jan Martin Larsen nominert som en av 10. Denne prisen skal også deles ut 5. desember.

Hvem får prisen?

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillig innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Se oversikt over tidligere vinnere.

Hvordan nomineres kandidatene?

Alle kan foreslå kandidater. Kjenner du noen som fortjener oppmerksomhet for sin innsats? Frist for å sende inn forslag annonseres hver høst.

Send inn forslag til kandidat via elektronisk skjema.

Husk at det du fyller inn her er alt juryen i utgangspunktet vet om din kandidat. Skriv derfor en best mulig nominasjon, legg gjerne inn lenker til avisartikler eller lignende i teksten, eller last opp vedlegg som kan være med på å beskrive din kandidat og hva kandidaten står for.

Frivillighetsprisjuryen

Jury for Frivillighetsprisen ble oppnevnt 27.10.2015 og gjelder for denne kommunestyreperioden. Medlemmene er:

  • Terje Lindberg (H) - Leder
  • Jorunn Marie Thon (V)
  • Karl Einar Fjellheim (SV)