DIAS venner (Dikemark Asylmottaks vennegruppe) får Frivillighetsprisen 2017 for sitt arbeid med å få beboere ved Dikemark Asylmottak ut i frivillig arbeid og annen sosial virksomhet ved mottaket.

DIAS ble stiftet i 2016 av Marianne Farstad, Yngvild Wasteson og Abinaya Thulastinathan. 

Ønske nummer én – å kunne bidra i samfunnet

Asker kommunes frivillighetspris 2017 går til DIAS - Dikemark Asylmottaks vennegruppe for sitt arbeid med å få beboere ved mottaket ut i frivillig arbeid samt øvrig sosialt arbeid ved mottaket.

Marianne Farstad besøkte asylmottaket første gang for å levere klær, og bestemte seg deretter for at hun ville gjøre mer. Hun begynte derfor arbeidet med å starte stiftelsen DIAS venner sammen med Yngvild Wasteson for å knytte Askers befolkning sammen med beboerne på Dikemark. Beboernes største ønske var å kunne bidra i samfunnet, og det ble derfor et viktig mål for stiftelsen å få beboerne på mottaket ut i lønnet eller frivillig arbeid. Etter hvert fikk de to damene også med seg Abinaya Thulastinathan (20) – som opprinnelig kom fra Sri Lanka og i 2016 var en engasjert beboer ved mottaket.

I samarbeid med beboerrådet satte stiftelsen i tillegg i gang et prosjekt for å få nye gardiner og møbler i oppholdsrommet, og treningsguru Yngvar Andersen bistod med apparater og utstyr i treningsrommet.

- DIAS viste oss med dette en enorm handlekraft da Asker kommune, sammen med landet for øvrig, stod ovenfor en stor flyktningekatastrofe, sa ordfører Lene Conradi i sin tale under prisutdelingen.

Årets Frivillighetspris er helt spesiell fordi en av mottakerne hedres post mortem. Marianne Farstad døde av kreft i 2016.

- Det er mange måter å sette spor etter seg, men Marianne Farstad har gjort det helt konkret og på en rørende måte, sa Conradi.

Bilde av prisvinnere Frivillighetsprisen 2017
Takk til DIAS venner ved Marianne Farstad (post mortem), Abinaya Thulastinathan og Yngvild Wasteson (t.h.) for deres viktige arbeid da det gjaldt som mest. Foto: Svein-Ivar Fors.

FNs internasjonale frivillighetsdag

Frivillighetsprisen 2017 ble tildelt under en mottakelse i Asker rådhus 5. desember. Dette er FNs internasjonale dag for frivillighet, og markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over.

Her kan du lese mer om Asker kommunes frivillighetspris

Arbeidet fortsetter

DIAS venner har nå fusjonert med Norsk Folkehjelp og er lagt ned som egen organisasjon, men arbeidet med å få beboerne ut i frivillig aktivitet fortsetter i regi av Norsk Folkehjelp Asker og Bærum.