I 2020 vil en million nordmenn slite med hørselen, ifølge Hørselshemmedes landsforbund (HLF). I år vant HLF Asker Frivillighetsprisen for sin ekstraordinære innsats for personer med hørselshemming.

Det var på FNs internasjonale dag for frivillighet, 5. desember, at Asker kommune delte ut Frivillighetsprisen 2018. 

– Alt arbeid styret og likepersoner i Hørselshemmedes landsforbund Asker gjør er ulønnet og frivillig. Styret og likepersoner består av ildsjeler som står på sent og tidlig og gjør en særs nødvendig innsats for hørselshemmede i Asker, sier juryleder, Terje Lindberg.

Hørselstap kommer i hovedsak med alderen. En undersøkelse HLF har gjennomført viser at mange ikke får hjelp med hørselsproblemene sine. Syv av ti som hører dårlig i alderen mellom 60 og 70 år, bruker i dag ikke høreapparat.

Frivillighetsprisen
Foto (fra venstre): Svein Lien, ordfører Lene Conradi, Karl Einar Fjellheim (jurymedlem), Jorunn Marie Thon (jurymedlem), Terje Lindberg (juryleder), Brit Mari Edvardsen Sande, Marit Lein, Heidi Arntsen, Bjørg Madsen, Inger Berg (alle fra HLF).

En stor ære og inspirasjon

– Å få frivillighetsprisen er for oss en stor ære og en inspirasjon. Det å bli satt pris på, at noen ser oss, det er kjempeviktig og gjør at vi får mer pågangsmot til å jobbe videre som frivillige, sa HLFs Brit Mari Edvardsen Sande i takketalen. 

Ordfører Lene Conradi var også tilstede ved overrekkelse av prisen. 

– Frivilligheten bringer med seg engasjement og kompetanse. Jeg ser på frivilligkraften som en livskvalitet, det å kunne se seg selv som del av noe større. Jeg tror at det vil være frivilligkraften som i størst grad kommer til å redde verden, mer enn all verdens offentlige budsjetter, sa hun i talen sin.

Lunsj
– Frivilligheten bringer meg seg engasjement og kompetanse. Jeg ser på frivilligkraften som en livskvalitet, det å kunne se seg selv som del av noe større. Jeg tror at det vil være frivilligkraften som i størst grad kommer til å redde verden, mer enn all verdens offentlige budsjetter, sa Lene Conradi under prisutdelingen.

Bemerkelsesverdig innsats

– Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats, sier juryleder Lindberg.

HLF Asker har over 500 medlemmer i Asker, og alle oppgavene gjør de uten offentlige tilskudd. HLF Asker er representert i Kommunalt råd for mennesker med funksjonshemninger og funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO.

Hørselshemmedes Landsforbund kartlegger teleslynger i offentlige bygg og kirker. De har stands i offentlige miljøer og i bedrifter med informasjon om hørselshemming og hjelpemidler.

Jobber forebyggende mot barn og unge

HLF Asker jobber forebyggende mot barn unge og voksne. Derfor låner de ut, og er behjelpelig med, utstyr til måling av støy i for eksempel i barnehager. De stiller med ørepropper på konserter og lignende for å forebygge blant annet tinnitus. Foreningen går på hjemmebesøk for å bistå personer med hørselsproblemer og driver i tillegg telefonservice.

HLF Asker har trefftid på alle kommunens seniorsentre / omsorgshjem / pleieinstitusjoner, og de jobber med å få kontakt med hjemmehjelper. Gjennom seniorsentrene selger de billige batterier til høreapparater. Foreningen organiserer jevnlig gratis hørselstester forskjellige steder.

Basert på likepersonsarbeid

HLF Asker jobber etter prinsippet likepersonsarbeid. Kort fortalt: Det handler om at frivillige bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe andre. Likepersoner får sin skolering og tar eksamen hos HFL sentralt.

– En likeperson er et medmenneske og ikke en fagperson. De har vært igjennom mange av de samme vanskelige situasjonene som andre hørselshemmede har vært oppe i. Likepersonen er et medlem som prøver å hjelpe mennesker med lignende problemer og gir råd og veiledning om sykdommen og annet, sier Lindberg.

Under kan du se en video laget av Hørselshemmedes landsforbund