Medlemmer i frivillighetsutvalget

Per
Per Sletaune, Leder, Heggedal nærmiljøsentral
E-post: post@askerkulturrad.no

Lisbeth
Lisbeth Nilsen, nestleder, Asker Kulturråd
E-post: post@askerkulturrad.no

Ingun Kristiansen, Asker Velforbund

Zuzana
Zuzana Nævdal, Asker røde kors

Hilde
Hilde Skogedal, Borgen nærmiljøsentral

Elisabeth
Elisabeth Takle Bye, Vollen nærmiljøsentral


Gry E. Garlie, Asker Idrettsråd
E-post: gry@askeridrettsrad.no

Ingeborg
Ingeborg Dolven, DNT
E-post: Kommer

Heidi
Heidi Thommessen (frivillighetskoordinator), Asker kommune
E-post: heidi.thommessen@asker.kommune.no

Mandat

Frivillighetsutvalget:

  • skal være en pådriver for å øke samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor
  • skal være en møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig arbeid i Asker
  • skal være høringsinstans i saker som omhandler temaer som er styrende for velferdssamfunnet, det være seg folkehelse eller ensomhet, kulturspørsmål og idrettsspørsmål mm.
  • samordner sitt arbeid med utviklingen innen folkehelsearbeidet
  • arrangerer en frivillighetskonferanse hvert år hvor temaene understøtter dette mandatet. Konferansen skal fungere som en dialogarena mellom kommune, frivillig sektor og næringslivet
  • konstituerer seg selv for to år av gangen
  • har ansvar for innholdet på frivillighetsportalen
  • søker samarbeid med aktuelle frivillige organisasjoner i Røyken og Hurum, for å fremme felles identitet og felles opplevelser