Medlemmer i frivillighetsutvalget 2017

Berit
Berit Øksnes, (Leder) Asker Kirkelig Fellesråd
E-post: bo234@kirken.no
Kirsten

Kirsten Bjørgum, Asker Velforbund
E-post: kirsten.bjorgum@gmail.com

Lisbeth
Lisbeth Nilsen, Asker Kulturråd
E-post: post@askerkulturrad.no

Kristin
Kristin Bredal Berge, NaKuHel (Natur,- Kultur- og  Helsesenter)
E-post: kbb@nakuhel.no

Per
Per Sletaune, Heggedal nærmiljøsentral
E-post: post@askerkulturrad.no

Siw
Siw Hagelin, Asker frivilligsentral Hasselbakken
E-post: siw.hagelin@asker.kommune.no

Ragna
Ragna Alstadheim, Asker Idrettsråd
E-post: ra7@georgetown.edu

Hilde
Hilde Skogedal, Borgen Nærmiljøsentral
E-post: hilde@iborgen.no

Farhiya Osman, Ungdomsrepresentant
E-post: farhiyam.osman@gmail.com

Heidi Thommessen

Heidi Thommessen (frivillighetskoordinator), Asker kommune
E-post: heidi.thommessen@asker.kommune.no

Mandat

Frivillighetsutvalget:

  • skal være en pådriver for å øke samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor
  • skal være en møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig arbeid i Asker
  • skal være høringsinstans i saker som omhandler temaer som er styrende for velferdssamfunnet, det være seg folkehelse eller ensomhet, kulturspørsmål og idrettsspørsmål mm.
  • samordner sitt arbeid med utviklingen innen folkehelsearbeidet
  • arrangerer en frivillighetskonferanse hvert år hvor temaene understøtter dette mandatet. Konferansen skal fungere som en dialogarena mellom kommune, frivillig sektor og næringslivet.
  • konstituerer seg selv for to år av gangen
  • har ansvar for innholdet på frivillighetsportalen