Medlemmer i frivillighetsutvalget 2016

 • Marius Brustad, (leder) Skaugum Rotary
 • Berit Øksnes, (nestleder) Asker Kirkelig Fellesråd
 • Karl Jørgen Gurandsrud, Asker Velforbund
 • Lisbeth Nilsen, Asker Kulturråd
 • Kristin Bredal Berge, NaKuHel (Natur,- Kultur- og  Helsesenter)
 • Per Sletaune, Heggedal nærmiljøsentral
 • Siw Hagelin, Asker frivilligsentral Hasselbakken
 • Ragna Alstadheim, Asker Idrettsråd
 • Hilde Skogedal, Borgen Nærmiljøsentral
 • Elisabeth Bye, Vollen Nærmiljøsentral
 • Farhiya Osman, Ungdomsrepresentant
 • Heidi Thommessen (frivillighetskoordinator) Asker kommune

Se møtereferater fra utvalget

Frivillighetsutvalget 2016
Fra venstre: Heidi Thommessen, Siw Hagelin, Kjell Hustad, Berit Øksnes, Hilde Skogedal, Per Sletaune, Thor Gislesen, Tor Ole Bergan, Ragna Alstadheim og Marius Brustad Kristin Bredal Berge var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Mandat

Frivillighetsutvalget:

 • skal være en pådriver for å øke samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor
 • skal være en møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig arbeid i Asker
 • skal være høringsinstans i saker som omhandler temaer som er styrende for velferdssamfunnet, det være seg folkehelse eller ensomhet, kulturspørsmål og idrettsspørsmål mm.
 • samordner sitt arbeid med utviklingen innen folkehelsearbeidet
 • arrangerer en frivillighetskonferanse hvert år hvor temaene understøtter dette mandatet. Konferansen skal fungere som en dialogarena mellom kommune, frivillig sektor og næringslivet.
 • konstituerer seg selv for to år av gangen
 • har ansvar for gjennomføringen av den årlige TV-Aksjonen
 • har ansvar for innholdet på frivillighetsportalen