Medlemmer i frivillighetsutvalget

Berit
Berit Øksnes, (Leder) Asker Kirkelig Fellesråd
E-post: bo234@kirken.no
Kirsten

Kirsten Bjørgum, Asker Velforbund
E-post: kirsten.bjorgum@gmail.com

Lisbeth
Lisbeth Nilsen, Asker Kulturråd
E-post: post@askerkulturrad.no

Kristin
Kristin Bredal Berge, NaKuHel (Natur,- Kultur- og  Helsesenter)
E-post: kbb@nakuhel.no

Per
Per Sletaune, nestleder, Heggedal nærmiljøsentral
E-post: post@askerkulturrad.no

Kleppan
Thor Wessel Kleppan, Asker røde kors
E-post: Kommer

Gry
Gry E. Garlid, Asker Idrettsråd
E-post: gry@askeridrettsrad.no

Ingeborg
Ingeborg Dolven, DNT
E-post: Kommer

Farhiya Osman, Ungdomsrepresentant
E-post: farhiyam.osman@gmail.com

Heidi Thommessen

Heidi Thommessen (frivillighetskoordinator), Asker kommune
E-post: heidi.thommessen@asker.kommune.no

Mandat

Frivillighetsutvalget:

  • skal være en pådriver for å øke samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor
  • skal være en møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig arbeid i Asker
  • skal være høringsinstans i saker som omhandler temaer som er styrende for velferdssamfunnet, det være seg folkehelse eller ensomhet, kulturspørsmål og idrettsspørsmål mm.
  • samordner sitt arbeid med utviklingen innen folkehelsearbeidet
  • arrangerer en frivillighetskonferanse hvert år hvor temaene understøtter dette mandatet. Konferansen skal fungere som en dialogarena mellom kommune, frivillig sektor og næringslivet
  • konstituerer seg selv for to år av gangen
  • har ansvar for innholdet på frivillighetsportalen
  • søker samarbeid med aktuelle frivillige organisasjoner i Røyken og Hurum, for å fremme felles identitet og felles opplevelser