Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Asker har fem frivilligsentraler.


Viser 5 av 5 frivilligsentraler

NaKuHel

Semsveien 168, 1384 Asker