Borgen nærmiljøsentral

Borgen nærmiljøsentral startet opp i januar 2016 som et resultat av dialogen i Borgenprosjektet og skal ta initiativ til og skape aktivitet i nærmiljøet.

Det finnes mye engasjement på Borgen og nærmiljøsentralen vil kunne være et bindeledd mellom forskjellige aktører.

Ta kontakt om du vil engasjere deg!

Kontakt

Åpningstider

Ingen faste åpningstider, se nærmiljøsentralens egne nettsider for informasjon om aktiviteter.

Telefon

477 12 633

E-post

hilde.skogedal@paaborgen.no

Besøksadresse

Kulturhagen, Søndre Borgen 18
1388 Borgen

Postadresse

Postboks 90
1371 Asker