Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Andre Helsetjenester
Formål
Foreningen arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen og at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig med alle andre i samfunnet.
Organisasjonsnummer
913365313
Forretningsadresse
c/o Håkon Allergoth
Nedre Askerhagen 8
1383 ASKER
Kontaktperson
Finn Erling Dahl
E-post
hakona@online.no
Mobiltelefon
900 51 242
Telefon
66 79 01 02